Interview : QUiNTILLION BURGH – สวรรค์สำหรับผู้สูงวัย

0
4620

 

พูดคุยกับ พี่เสือ หรือ คุณ จักรพงษ์ ธรรมวิเศษศรี ผู้ดำรงตำแหน่ง Chairman ของ Quintillion Burgh เกี่ยวกับโครงการระดับ Mega Project  ที่จะทำการสร้าง ‘เมือง’ ที่มีสภาพแวดล้อม และ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสมสำหรับคนสูงวัย โดยมีการนำเทคโนโลยี Blockchain และ การใช้จ่ายด้วย Cryptocurrency มาใช้งานด้วย