video

NEM 101

https://www.facebook.com/BitcoinCenterThailand/videos/1867764849923857/
https://www.facebook.com/BitcoinCenterThailand/videos/1897938926906449/
https://youtu.be/cKfWh8YQLGA   พูดคุยกับ พี่เสือ หรือ คุณ จักรพงษ์ ธรรมวิเศษศรี ผู้ดำรงตำแหน่ง Chairman ของ Quintillion Burgh เกี่ยวกับโครงการระดับ Mega Project  ที่จะทำการสร้าง 'เมือง' ที่มีสภาพแวดล้อม และ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสมสำหรับคนสูงวัย โดยมีการนำเทคโนโลยี Blockchain และ การใช้จ่ายด้วย Cryptocurrency มาใช้งานด้วย
video

Bitcoin 101

https://www.facebook.com/BitcoinCenterThailand/videos/1800019646698378/
video

ICO JFIN Coin

https://www.facebook.com/BitcoinCenterThailand/videos/1826098794090463/
https://www.facebook.com/BitcoinCenterThailand/videos/1854141504619525/
https://www.facebook.com/BitcoinCenterThailand/videos/1789775494389460/ https://www.facebook.com/BitcoinCenterThailand/videos/1789823251051351/   https://www.facebook.com/BitcoinCenterThailand/videos/1789860321047644/
https://www.facebook.com/siamblockchain/videos/404424400030420/